nl divider menu

Informatie

VCI Nederland is het bedrijf voor al uw weefselkweek plantmateriaal. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

LELIE

 

VCI Nederland heeft grote bekendheid gekregen op het gebied van de grootschalige weefselkweek vermeerdering van Lelie. Door onze jarenlange ervaring is VCI Nederland nog steeds een van de belangrijkste weefselkweekproducenten voor Lelie. Veel lelieveredelaars vertrouwen ons hun nieuwe rassen toe die exclusief voor henzelf of voor hun licentienemers geproduceerd worden.

VCI Nederland heeft vanaf 2010 veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van een virusvrije databank. Dat heeft geresulteerd in een omvangrijke hoeveelheid virusvrije Lelierassen, waaruit u vriusvrije weefselkweek kunt bestellen om uw partijen schubbollen weer op te bouwen met schoon, gezond materiaal. 

Naast grootschalige weefselkweekproductie voert VCI Nederland meer specialistisch werk uit voor Leliekwekers zoals: Embryorescue, Virusvrij maken van bollen en het instandhouden van rassen voor de veredeling.

De lelies worden uitgeleverd als weefselkweekbolletjes of als 1 jaar doorgeteelde bollen. De doorteelt vindt plaats in luisvrije kassen.

Lelie kwaliteitborging

VCI Nederland BV
Daltonstraat 7
1704 SX Heerhugowaard

T. +31 (0)72 5762850
E. admin@vcinederland.nl