nl divider menu

Informatie

VCI Nederland is het bedrijf voor al uw weefselkweek plantmateriaal. Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?

WEEFSELKWEEK

 

De kernactiviteiten van VCI zijn grootschalige weefselkweekproductie, onderzoek naar nieuwe vermeerderingstechnieken en optimalisatie van bestaande technieken.

Weefselkweek als vermeerderingstechniek valt niet meer weg te denken uit de huidige sierteeltsector. Gewassen zoals Gerbera en Lelie danken hun bestaansrecht aan de snelle, ziektevrije vermeerdering van identieke nakomelingen. Weefselkweek is het vermeerderen van planten onder steriele omstandigheden, waarbij specifieke plantendelen (het explantaat genoemd) op een speciale voedingsbodem worden geënt. De voedingsbodem bevat plant specifieke groeistoffen waardoor de plantengroei tot op een zekere hoogte gestuurd kan worden.

De planten groeien uit in speciale klimaatcellen waar de temperatuur en lichtintensiteit zo optimaal mogelijk ingesteld worden. De klimaat- en groeiomstandigheden zijn zodanig optimaal, dat elke 5-8 weken de planten opnieuw gesneden kunnen worden voor verdere vermeerdering.

Het vermeerderingsproces kent dus een relatief korte groeicyclus, waardoor het een ideale techniek is om grote aantallen planten te produceren. De steriele laboratorium omstandigheden maken het mogelijk planten ziektevrij te maken en te houden, hetgeen een groot voordeel oplevert ten opzichte van de teelt buiten of in kassen.

VCI Nederland BV
Daltonstraat 7
1704 SX Heerhugowaard

T. +31 (0)72 5762850
E. admin@vcinederland.nl