Laat een weefselkweekbol produceren of
laat het product door ons doortelen in luisvrije kassen

Lelies

VCI Nederland heeft grote bekendheid gekregen op het gebied van de grootschalige weefselkweek vermeerdering van Lelie. Door onze jarenlange ervaring is VCI Nederland nog steeds een van de belangrijkste weefselkweekproducenten voor Lelie. Veel lelieveredelaars vertrouwen ons hun nieuwe rassen toe die exclusief voor henzelf of hun licentienemers geproduceerd worden.

VCI Nederland heeft vanaf 2010 veel tijd geïnvesteerd in het opzetten van een virusvrije databank voor Lelierassen. Dat heeft geresulteerd in een omvangrijke hoeveelheid virusvrije Lelierassen, waaruit virusvrije weefselkweek kan worden geleverd voor de opbouw van partijen schubbollen met schoon en gezond materiaal. Jaarlijks wordt de weefselkweek databank uitgebreid met nieuwe rassen.

Naast grootschalige weefselkweekproductie voert VCI Nederland meer specialistisch werk uit voor Leliekwekers zoals: Embryorescue, Zaadknopcultuur, Virusvrij maken van bollen, Ploidieniveau verdubbeling en instandhouding van rassen voor de veredeling. Onze klanten kunnen desgewenst een weefselkweekbolletje laten produceren, maar ook een 1 jaar doorgeteeld product. Dit doorgeteelde product wordt door ons in luisvrije kassen een jaar doorgeteeld naar bollen maat 4-10 (afhankelijk van type Lelie).