Het vermeerderen van planten onder steriele omstandigheden, waarbij specifieke plantendelen op een speciale voedingsbodem worden geënt

Weefselkweek

De kernactiviteiten van VCI zijn grootschalige weefselkweekproductie, onderzoek
naar nieuwe vermeerderingstechnieken en optimalisatie van bestaande technieken.
Weefselkweek is het vermeerderen van planten onder steriele omstandigheden,
waarbij specifieke plantendelen op een speciale voedingsbodem wordt geënt.
De voedingsbodem bevat plant specifieke groeistoffen waardoor plantengroei tot
op een zekere hoogte gestuurd wordt.

Weefselkweek

Weefselkweek als vermeerderingstechniek valt niet meer weg te denken uit de huidige sierteeltsector. De planten groeien uit in speciale klimaatcellen waar we de temperatuur en lichtintensiteit zo optimaal mogelijk kunnen instellen. De klimaat- en groeiomstandigheden zijn zodanig optimaal, dat elke 5-8 weken de planten opnieuw in stukjes gesneden kunnen worden voor verdere vermeerdering.

Het vermeerderingsproces kent dus een relatief korte groeicyclus, waardoor het een ideale techniek is om grote aantallen planten te produceren. De steriele laboratorium omstandigheden maken het mogelijk planten ziektevrij te maken en te houden, hetgeen een groot voordeel oplevert ten opzichte van de teelt buiten of in kassen.


Weefselkweek heeft een aantal belangrijke voordelen t.o.v. de traditionele vermeerdering in het veld:
  • Een hoge en constante kwaliteit van identieke nakomelingen van moeder materiaal;
  • Gegarandeerde bacterie- en ziektevrije vermeerdering;
  • De efficiency van deze methode is tot 10.000 keer hoger;
  • De tijdsduur van marktintroducties van nieuwe varieteiten kan met 5-8 jaar worden gereduceerd;
  • Er zijn geen seizoensinvloeden, klimaatomstandigheden, omdat het gehele proces onder steriele
    omstandigheden plaatsvindt met jaarrond gecontroleerde vermeerderingsomstandigheden
    zoals licht, temperatuur, vocht etc;
  • Door de hoge efficiency is het kostenconcurrerend.

Onderzoek en ontwikkeling

Naast onze grootschalige productie in het buitenland, heeft VCI in Nederland de beschikking over een onderzoeksteam dat zich bezighoudt met onderzoek en ontwikkeling van weefselkweek- en nieuwe veelbelovende vermeerderingstechnieken. Het laboratorium in Heerhugowaard is daarvoor uitgerust met relevante apparatuur en enthousiaste analisten om de gezamenlijke onderzoeksdoelen te verwezenlijken.


Zo wordt intensief gewerkt aan; ontwikkeling van vermeerderingstechnieken voor nieuwe gewassen; optimalisatie van huidige technieken; ontwikkeling van geheel nieuwe vermeerderingsmethodieken; maar ook gerichte onderzoeksopdrachten voor derden zoals soortkruisingen, embryorescue, virusvrij maken of instandhouding van ouderlijnen. VCI Nederland heeft zich primair gespecialiseerd in grootschalige productie van planten, bollen en knollen via weefselkweek. Alle gecertificeerde producten worden in ons lab in Heerhugowaard geproduceerd.

Grootschalige productie

Aangezien de weefselkweektechniek nog steeds een zeer arbeidsintensieve activiteit is (planten snijden is handwerk!), werkt VCI samen met buitenlandse laboratoria in het buitenland. Tegenwoordig worden miljoenen planten en bollen in deze buitenlandse vestigingen geproduceerd om daarna in Europa weer vermarkt te worden. De buitenlandse productie wordt aangestuurd en gecontroleerd gebruikmakend van ons eigen Quality Manufactoring System (QMS). Dit kwaliteitssysteem is afgeleid van de internationale ISO normering en toepasbaar gemaakt voor weefselkweekvermeerdering.

 

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat we voor u kunnen betekenen?
Neem dan gerust contact met ons op.

 

contact

Meer informatie?
E-mail
E-mail
Telefoon
Telefoon